Ekonomi & Ersättning

Cykelsektionens ekonomi

Cykelsektionen har en stark ekonomi vilken är uppbyggd av ideellt arbete i grunden från sektionens medlemmar. Ekonomin är viktig för att kunna stötta våra cyklister och utveckla klubben vidare.
Ska vi fortsätta vara framgångsrika och ha kul tillsammans är det viktigt att alla hjälps åt och bidrar på det sätt som är möjligt just för dig.
Sektionens viktigaste intäkter är när vi arrangerar våra tävlingar samt från våra sponsorer som stöttar oss på ett fint sätt. Olika typer av bidrag samt tävlings och träningsavgiften bidrar också till sektionens intäkter.


Ersättningsregler till våra medlemmar under 2024

Du som är medlem och tränar och tävlar med oss kan få viss ersättning från klubben enligt nedan. självklart så ställs det krav på oss alla och en förutsättning för man skall få stöd från  klubben  är att man hjälpt till på klubbens arrangemang och arbetsdagar eller dylika aktiviter.

Klädsubventioner

Cykelsektionen subventionerar cykelkläder som köps via vår klubbshop.

Tävlingströjor och byxor under 600kr = subvention på 200kr/plagg.

Tävlingströjor och byxor över 600kr = subvention på 300kr/plagg.


Startavgifter tävlingar

För tävlingar i Sverige betalar cykelsektionen startavgifter för klubbens samtliga cyklister

som tävlar i XC tävlingar, Enduro, samt landsvägs- och cykelcrosstävlingar

(EX. Västgötacupen, Swe-Cup, MTB SM och även Marathon SM)


Övriga tävlingar såsom tex långlopp och tävlingar utomlands (Cykelvasan exkluderad):

Sektionen betalar startavgiften för nybörjare, Ungdom, Juniorer samt Elit i tävlingsklass.

I övriga klasser betalar klubben 200 kr och resterande del står cyklisten själv för.

Tävlingarna ska vara godkända av SCF.


Licens

IKHP betalar tävlingslicens till cyklister i Ungdomsklasser, Juniorklass, Elitklass och Tränare
Samtliga tränare får 500kr reducering av medlemsavgiften som ansöks mot reseräkning,

de som vill tävla får också sin licens betald av klubben.


Chip

IKHP står för inköpskostnaden för personligt chip till alla medlemmar som tävlar i

ungdomsklasserna samt juniorklass, även förnyelse av årsabonnemang.

Om man väljer att använda hyrchip så står den tävlade själv för den kostnaden.


Övrig ersättning

För tävlande i Swecup alla grenar utgår ersättning/tävlingshelg.
10-20 mil = 500kr
Mer än 20 mil = 1000kr
(gäller tävlingsklass och enkelresa)


För tävlande i SM alla grenar utgår ersättning/tävlingshelg 1000kr
(gäller tävlingsklass)
Första året som ny medlem har man inte rätt till detta


För tävlingar utanför Sverige betalar cykelsektionen startavgifter för ungdomar juniorer och elit i tävlingsklass.

 

Vissa år har Cykelsektionen stöttat cyklister som åkt till Ungdoms-EM.
Detta görs genom ett separat beslut och har alltid varit tillsammans med andra bidrag tex från IKHP Supporterklubb

Stipendie
Till våra cyklister från 13 år upp till 16 finns chansen att få ett stipendie. Vi delar ut stipendie som ett bevis för det jobb och ambition som cyklisten visat den gångna säsongen, vid flitigt tävlande samt träning. Stipendiet ska även syfta till att inspirera till att fortsätta satsa på cykelsporten. Stipendie kan även delas ut för de som har haft landslagsuppdrag.

Stipendiet delas ut av styrelsen i cykelsektionen i samband med säsongavslutning.


Utmanarna 15/16 år
Vår grupp som tävlar och tränar och har som målsättning att satsa på sin idrott, ges möjlighet till att få träningsupplägg.

Ersättning Elitgruppen
Vår elitgrupp har extra stöd utöver ordinarie ersättning till våra medlemmar. Detta för att göra satsningen på cykel möjlig och för att uppmuntra att även testa att tävla utanför Sveriges gränser där konkurrensen ofta är tuffare vilket ger erfarenheter och utvecklar cyklisten ytterligare.

Cyklister i Elitgruppen får ett fast klädbidrag på 3000kr/år för kläder som beställs i klädshopen. Krav att "årets" tävlingströja används vid tävlingar, svarta byxor får användas

Cyklister i Elitgruppen får reseersättning till och från tävlingarna i form av milersättning.

max belopp för enbart träningsläger/resa är 2500:- per resa ersättning för träningsläger ingår i maxbeloppet 5500kr/kvartal. Max 2 resor/år

Ersättningen är 10 kr/mil och maxersättning är 22.000 kr/år

Ersättningen är 5500kr/kvartal. 

Det finns möjlighet att söka mer pengar om inte reseersättningen räcker, tex vid väldigt flitigt tävlande. Ansökan skickas till styrelsen i cykelsektionen som tar ställning till ev. ytterligare ersättning. Det går även förskjuta mellan kvartalen, detta beslutas också via styrelsen.

Viktigt att märka Reseräkningen med ”ELIT”

 

Övrigt

Anmäld som ej startat av annan anledning än sjukdom betalar själv startavgiften.

Gäller samtliga cyklister.

Efteranmälningsavgift ersätts ej. Ordinarie startavgift enligt ovanstående regler ersätts.


All tävling skall ske för samma klubb hela säsongen när det gäller XCO, XCC, XCM, XCR, XCT, CX, ENDURO grenarna, om man inte byter klubb under säsong.

 

Hur får man ersättningen?

För att få ersättning används blanketten Rese & Utläggsblankett

Man bifogar blanketten med kvitton i ett epost till ekonomi@ikhp.se


Reseräkning lämnas in efter varje kvartal 15/4, 15/7, 15/10 och senast 31/12 så allt kommer med på rätt år.
(så det som lämnas in är 15/4 är på det som hänt under 1/1 till 31/3 osv.)

Lägg in alla kvitton i flik två på reseräkningen gärna som A4 bild
förhandsgranska gärna så blir det lätt att se så allt ser okej ut innan