Huvudstyrelse

IKHP:s Huvudstyrelse 2024

Ordförande: Vakant

Ledamöter: Anna Envall, Per Magnell, Thomas Petersson, Göran Johansson, Håkan Johansson, Mattias Wigert och Mattias Eriksson.

Suppleanter: Martin Löfving och Erik Alpteg.