Huvudstyrelse

IKHP:s huvudstyrelse 2022

Ordförande: Eva Öhlund

Ledamöter: Anna Envall, Per Magnell, Anders Magnusson, Thomas Petersson, Erik Holmberg, Göran Johansson

Suppleanter: Martin Löfving, Håkan Johansson