Protokoll och dokument

Mötesprotokoll och andra dokument hittar ni i vårt dokumentarkiv.

Dokumentarkivet har en mappstruktur där du i rätt mapp kan leta upp det dokument du söker. Klicka på rullgardinen under rubriken "Mapp". Under "Dokument-Orientering" hittar ni följande undermappar:

Protokoll Ol-sektionens styrelse

Protokoll ungdomskommittén

Protokoll elitkommittén

Protokoll motionskommittén

Övriga dokument

Årsberättelser