Information

Anmäla till tävlingar 

Anmälan till tävlingar görs normalt via klubben genom att gå till klubbens anmälningssystem (klubben gör sedan anmälan till arrangören). I vissa fall  (främst långlopp) får man anmäla sig själv. Det gäller även tävlingar som inte finns i listan i anmälningssystemet.

Har man anmält sig till en tävling förutsätter vi att man också deltar i de grenar man anmält sig till.

I anmälningsstystemet finns länk till inbjudan där klasser och grenar framkommer. Ange namn, födelseår, tävlingsklass och gren/ar vid anmälan. I vissa fall måste även årsbästa anges men det framkommer då av inbjudan.

Anmälan via IKHP:s anmälningssystem ska i regel göras dagen innan anmälningstiden går ut enligt inbjudan.

För att anmäla sig till tävling som deltagare för IKHP ska man vara medlem och ha betalat sin medlemsavgift och sin tränings/tävlingsavgift. 

 

Aktuella tävlingar

Tävlingar som är aktuella uppdateras regelbundet i anmälningssystemet. Vi skickar också ut mail med tävlingar, får man inte mail från sektionen, anmäl då det till friidrott@ikhp.se. Förutom de tävlingar som framkommer i anmälningssystemet finns det många fler tävlingar. Dessa går att hitta under bland annat www.friidrott.se eller www.smfif.se.

Missar man att anmäla sig i tid via anmälningssystemet får man själv kontakta arrangören för eventuell efteranmälan. Då ska även eventeull efteranmälningsavgift betalas till IKHP (se nedan)

 

Anmälningsavgifter

IKHP står för anmälningsavgiften för de tävlingar som finns i listan i anmälningssystemet (under förutsättning att man betalat medlems- och träingsavgift). Sektionen står för max 350 kr per tävling i startavgifter för ungomar/juniorer och 280 kr för vuxna. I de fall (främst långlopp) där man anmäler och betalar själv får man söka ersättning i efterhand för startavgiften. 

Sektionen står inte för eventuella efteranmälningsavgifter och eller avgifter för tävlingar/grenar som man inte startar i utan giltigt skäl (tex sjukdom eller skada). Dessa avgifter ska betalas in till sektionen på bankgiro 920-2987 (ange namn och "anmälningsavgift på inbetalningen). 

Anmälningsavgiften är en av sektionens största kostnader och det är viktigt att vi gemensamt sköter anmälningsrutinerna för att både minimera kostnaderna och arbetstiden för anmälan till tävlingar. 

 

Resa till tävling

Som regel är man själv ansvarig för att ta sig till tävlingarna men i vissa fall anordnar IKHP resan och i vissa fall även övernattning vid tävlingar. I dessa fall går det i förväg ut information via hemsidan, mail, facebook mm. I anmälningssystemet kan man se vilka andra som är anmälda till respektive tävling från klubben för eventuell samåkning.

För mästerskap (SM, GM, DM) betalar sektionen ut reseersättning enligt sektionens regelverk. Även ersättning för kost och logi kan förekomma. Kontakta friidrott@ikhp.se för information om ersättningsregler. 

 Läs även under "Så här fungerar en tävling" för mer information.