Elitkommittén

Elitkommittén består av följande funktioner/personer

Elitledare: Fridolf Eskilsson, fridolf.eskilsson@gmail.com, 070-396 86 74
Övergripande ansvar för att IKHP Huskvarna ska vara en av Sveriges bästa elitklubbar inom orientering. 

Ansvarsområde:

 • Kontaktperson
 • Sammankallande
 • Representant i OL-sektionen
 • Budget och ekonomiska reglementet för elit
 • Gruppindelning
 • Rekrytering

Träning och läger: Jakob Ingström, Arvid Nord och Joar Hertin

Ansvarsområde:

 • Tränings- och lägerprogram
 • Dirigera/utse ansvariga för träningar och läger
 • Samordning med Ungdom & Motion gällande träning och läger

UK-grupp: Maria Ossiansson, Annika Simonsen och Christian Tingström

Ansvarsområde:

 • Tävlingsprogram
 • Laguttagning
 • Löparkontakter
 • Mentorsprogram
 • Coachansvarig till stafetter
 • Samordning med Ungdom & Motion gällande gemensamma stafetter  

Löparrepresentanter: dam - Tilda Palm och herr - Arvid Nord 

Ansvarsområde:

 • Bollplank till UK vid laguttagningar
 • Kontaktyta mellan löparna och elitkommittén
 • Bistå lagutvecklaren i sitt arbete

Lagutvecklare: Hanna Palm och Bengt Öhlund

Ansvarsområde:

 • Gemensamma målsättningar
 • Specifik och generell stafettförberedelse
 • Lagbygge

Logistikansvarig: Vakant

Ansvarsområde:

 • Bokning och logistik gällande logi och resa inför tävlingar och läger
 • Planering gällande medföljande ledare/coach
 • Överlämning till medföljande och ansvarig ledare/coach