Organisation

Orienteringssektionen 2023

Ordförande Vakant
Sekreterare Alice Axelsson
Ekonomi Lukas Granstedt
Arrangemang Lars Svensson
Elit Fridolf Eskilsson
Ungdom Peter Tudén
Bredd Alice Axelsson
Styrelserepresentant Anna Envall
Sponsring vakant
Valberedning Andreas Rangert

 

Kartor

För information om kartor som IKHP äger i och runt Huskvarna, kontakta Håkan Öhlund (hakanohlund@telia.com).