Organisation

Orienteringssektionen 2023

Ordförande Vakant
Sekreterare Alternerande
Ekonomi Adam Granstedt
Arrangemang Lars Svensson
Elit Matti Envall
Ungdom Peter Tudén
Bredd Alice Axelsson
Styrelserepresentant Anna Envall
Sponsring vakant
Valberedning vakant

 

Kartor

För information om kartor som IKHP äger i och runt Huskvarna, kontakta Håkan Öhlund (hakanohlund@telia.com).