IKHP Supporterklubb

IKHP Supporterklubb - öppen för alla.

Vår målsättning: Att genom projektbidrag ekonomiskt stödja och på andra sätt stimulera IKHP:s verksamhet.

IKHP Supporterklubb har under sin mångåriga verksamhet stöttat IKHP i många projekt. Supporterklubben har en ungdomsfond. Ur denna fond ges stipendier för att uppmuntra enskilda ungdomar som gjort speciella insatser och även för att stödja lägerverksamhet, resor o.dyl.

Finansiering: 
Supporterklubbens verksamhet finansieras via försäljning av reklamplatser vid spårtavlorna, medlemsavgifter samt gåvor och andra bidrag. Supporterklubbens medlemsavgift är valfri från 100:- och uppåt. Bli medlem du också eller betala in ett bidrag riktat till exempelvis ungdomsfonden. 

Vi har bankgironummer 5010-5220

IKHP Supporterklubb leds av en styrelse bestående av:

ORDFÖRANDE: Lars Hakeman   073 915 03 69,  lars@hakarp.se

VICE ORDFÖRANDE: Stig Wikström   076 126 31 52

KASSÖR: Sonny Andersson   070 560 15 81

SEKRETERARE: Gunnar Eckert   070 328 16 18

LEDAMÖTER:

Jörgen Andersson   070 687 57 37

Kjell Holmqvist   070 353 84 70

Ingvor Härelind   070 580 12 95

Adress: IKHP:s supporterklubb,  Norra Klevaliden 13,   561 93 HUSKVARNA

 

Vi stödjer IKHP Supporterklubb 

Ryds Glas Jönköping AB

Taktjänst

Holmgrens Bil Jönköping

June Expressen

Golvteam

Cykelkraft

Spobik

K-Bygg Huskvarna

Omnifysio

HK Byggplåt

Tipspromenaden en gång per år