Hitta vid IKHP

Lär dig hitta vid IKHP

1. Parkering
2. Klubbstuga
3. Sportstuga -Omklädn./Dusch
4. Spårtavlor
5. Vallabod
6. Stadion
7. Grillplats
8. Pulkabacke
9. Älgagölen
10. Strutsbacken
11. Värmestuga -Alpint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banskisser för nedladdning

Löp- och skidspår — Banskisser

MTB-spår — Banskisser