Medlemskap

Medlemsavgifter för 2024

Ungdom aktiv medlem (1-18 år) 400 kr
Vuxen aktiv medlem (19 år och äldre) 850 kr
Vuxen stödmedlem (19 år och äldre) 400 kr

 

Följande ingår som aktiv medlem i IKHP

  • Möjlighet till deltagande i tränings- och tävlingsverksamhet i IKHP:s samtliga sektioner. *
  • Försäkring i samband med aktivitet i IKHP´s regi.
  • Fritt utnyttjande av dusch och bastu i IKHP-stugan.
  • Fritt utnyttjande av IKHP:s gym (kontakta gym@ikhp.se för att erhålla låskod till det).

* För aktiva medlemmar kan det under året tillkomma egenavgifter för vissa tränings- eller tävlingskostnader utöver ovan nämnda medlemsavgift. Dessa tillkommande avgifter kommuniceras och faktureras från respektive idrotts sektionsstyrelse.