Medlemskap

Alla som är med och tränar i IKHP ska betala medlemsavgift och tränings/tävlingsavgift. Man får dock prova på att träna 3 gånger innan man blir medlem. 

När ledare/tränare registrera närvaro så går information till kansliet. Då skickar kansliet ut information om medlemskap. Man kan också ansöka om medlemskap här.

Medlemsavgiften för 2024 är:

Barn aktiv medlem (1-18 år) 400 kr
Vuxen aktiv medlem (19- år) 850 kr
Vuxna stödmedlem (19 år och äldre) 400 kr

Medlemskapet gäller hela föreningen. Alla som är med och tränar i någon av sektionens träningar räknas som aktiv medlem. Av medlemsavgiften går 300 kr till den sektion man är aktiv i (alltså som en indirekt tränings- tävlingsavgift).

Varje sektion kan också ha separata tränings/tävlingsavgifter som ska betalas för den sektion man är aktiv i.

Träningsavgift för friidrottssektionen 2024 är:
Ingen träningsavgift för 2024.

Inbetalningarna av avgifterna görs till bg 920-2987. Gör separata inbetalningar för de olika avgifterna och ange noga vem/vilka inbetalningarna avser.

Information om tränings/tävlingsavgift för aktiva inom Friidrottssektionen 
För att finansiera alla våra aktiviteter inom friidrottssektionen så arrangerar vi varje år tävlingar, säljer in sponsorer, deltar som funktionärer på gemensamma arrangemang m.m. Förutom ovanstående så tar vi ut en tränings- och tävlingsavgift enligt redovisningen i början på sidan för samtliga som deltar 3ggr./år i vår tränings- och tävlingsverksamhet som tas ut för hjälpa till att täcka våra totala kostnader i verksamheten. Medlemsavgiften är viktig för att tex försäkringar ska gälla och gäller för föreningens samtliga sektioner. Finansierar även gemensamma resurser såsom ett kansli och en klubbstuga.
Betalar man träningsavgift så får man bland annat följande:

• Ledarledda träningar ett visst antal gånger i veckan (beroende på ålder)
• Anmälningsavgift till friidrottstävlingar i klubbens tävlingsprogram (flera hundra varje år) enligt de regler som finns.
• Subventionerade tävlings- och träningskläder i klubbens färger.
• Subventionerade träningsläger i den mån det finns intresse och möjlighet att arrangera dessa i respektive grupp.
• Subventionerade tävlingsresor till främst DM och SM-tävlingar. Men i vissa fall även andra klubbarrangerade resor.
 
För att få del av subventioner av startavgifter, lägerverksamhet m.m. så krävs alltså att man betalar en träningsavgift även om man inte aktivt tränar med någon av grupperna.

Välkomstbrev (pdf)

Medlemsavgifter 2023 (pdf)