Ungdom

Verksamhetsidé

Vi bedriver en varierad träning- och tävlingsverksamhet under hela året för orienteringsintresserade barn och ungdomar upp till och med 16 år. Vi vill att de ska erbjudas utmaningar och fysisk aktivitet, att de ska utvecklas, känna gemenskap och ha roligt tillsammans.

Värdegrund

  • Gemenskap. Vi satsar på kamratskap där alla får vara med. Gemenskap utgör en viktig social trygghet och skapar en vi-känsla.
  • Glädje. Vi vill att alla har roligt och känner sig stolta över att vara med i IKHP. Att kunna glädjas åt varandras framgångar och stötta varandra vid motgångar är viktiga delar i vårt ungdomsarbete.
  • Hälsa. Vi vill främja en hälsosam syn på träning och tävling. Vi följer gemensamt uppsatta regler.
  • Utmaning. Vi vill erbjuda barn och ungdomar en spännande och meningsfull fritidsaktivitet, där de på träning och tävling gör sitt bästa.Vi vill ge dem möjlighet att utvecklas och engagera sig utifrån sina egna förutsättningar.

Vision

Genom en attraktiv och god ungdomsverksamhet skapar vi en bred grund för framtidens orienterare på elit- och motionsnivå.

Verksamhetsområden

  • Träning
  • Läger
  • Tävling  (inkl resor)
  • Sociala aktiviteter
  • Rekrytering och nybörjare
  • Ledarutveckling

Ledare

Vi har många aktiva ledare som hjälper till med våra träningar, vid tävlingar och läger. Orienteringssporten behöver många ledare för att kunna instruera, hjälpa och stötta våra barn och ungdomar. Vill du vara med som ungdomsledare? Alla olika kompetenser behövs för att få en bra verksamhet.

Föräldrar

Förutom våra ledare behövs också hjälp från föräldrar. Vårt mål är att ledare och föräldrar finns med i den utsträckning att vi kan möta upp till våra ledord och ge alla det stöd som behövs. Orientering erbjuder något för alla åldrar, så ta gärna chansen att hitta ett fritidsintresse för hela familjen. Även du som "aldrig" har orienterat kommer snart att se att möjligheter finns till att få både motion, komma ut i naturen och ha det roligt med dina barn och andra familjer med samma intresse!