Att vara en del av IKHP Friidrott

För att bedriva en säker, bra och utvecklande verksamhet krävs engagemang. Det gemensamma engagemanget som läggs ner visar sig i inte bara i resultat på tävlingsarenan utan även som en stimulerande, utvecklande och rolig fritidsaktivitet där alla ska känna sig välkomna oavsett ambitioner och tävlingsresultat.

Ju fler folk vi är som delar på ansvaret och utvecklar verksamheten, desto större förutsättningar för att lyckas har vi. Vill du vara med i någon av våra arbetsgrupper kontakta då friidrott@ikhp.se.

Förutom betald medlemsavgift och eventuell träningsavgift finns det dock vissa krav som vi ställer på de som är med och deltar i verksamheten.

1. Varje familj ska ställa upp på vid ett visst antal funktionärstillfällen per år (gäller ej de som är med som ledare i någon träningsgrupp eller om man är med i någon av våra arrangemangsgrupper)

2. Varje träningsgrupp ska vid ett tillfälle om året ansvara för tipspromenaden eller serveringen vid IKHP-stugan (information om datum kommer gå ut minst en månad i förväg). (Ej aktuellt 2024)