Funktionärsuppgifter

IKHP Friidrott har som ambition att driva verksamheten med låga avgifter och inga krav på försäljning av lotter, kläder mm. Istället finansieras verksamheten genom att genomföra arrangemang.

Arrangemangen kräver dock funktionärer och för de som är med och tränar/tävlar för sektionen gäller följande krav på funktionärsnärvaro:

Alla som deltar i träning ordnad av IKHP-friidrott, eller har för avsikt att tävla på sektionens bekostnad, ska hjälpa till vid klubbens arrangemang vid 2-4 tillfällen per år (förälder eller vuxen aktiv). 

7-9 år (grupp 1a och 1b): 2 gång per år.
10-14 år (grupp 2, 3 och 4):  3 gång per år.
15- år (grupp 5): 4 gånger per år.
Löpare: 3 gånger per år
Veteraner: 3 gånger per år

Ovanstående gäller per familj. Har man ett barn som är under 15 och ett barn som är över 15 år gäller det att hjälpa till 4 ggr.

Uppgifter för de som är under 14 år ska göras av vuxen. Uppgifter för de som är 15 år eller äldre kan göras av den aktive själv eller av vuxen. Vi kommer att fokusera på utomhus-arrangemang. Inomhus gäller frivillighet.

Är man ledare i någon träningsgrupp behöver man inte åta sig någon funktionärsuppgift. Man kan också välja att vara med i någon av våra arrangemangsgrupper istället för att var funktionär flera gånger.

Information om våra arrangemang och funktionärsbehovet hittar man här.

Man anmäler funktionärsuppgifter här.