Elit

 

Vår vision:

Att vara en av Sveriges bästa elitklubbar.

Mätbara mål och plan för att nå målen utvecklas hela tiden för att optimera resurser och utfall.