Organisation

Sektionsstyrelsen 2024

Ordförande: Malin Alzén

Sekreterare: Oskar Bernström

Kassör och Träningsansvarig: Lukas Andersson

Valberedningen: Oskar Bernström

Ledamot Huvudstyrelsen: ???

Axamoansvarig: Tobias Carlsson

Ungdomsansvarig: Cecilia Toppe

IT/Marknadsföring och Klädansvarig: Tim Hertzberg