Träning

Träning är naturligtvis kärnan i IKHP:s friidrottsverksamhet. Målsättningen är att alla i Jönköping ska kunna bedriva friidrott på just sin nivå. Föreningens ambition är att erbjuda verksamhet för de yngsta till de äldsta och för allt från motionären till eliten.

Vår ungdomsverksamhet är öppen från 7 års ålder och mellan 7 och 9 år deltar man i någon av våra Friidrottsskolor som har aktivitet 1 gång per vecka. Vi har för närvarande en Friidrottsskola på Sanda (Österängsskolan inomhus) och vi har en på Råslätts IP (Kålgården inomhus). Skulle intresserade ledare finnas kan vi tänka oss att starta upp verksamhet på andra platser i kommunen. I åldern 10-14 år tränar vi 2 gånger i veckan med en stegrande intensitet för varje år. Från 15 års ålder har vi gemensamma träningar 3-4 pass i veckan som till viss del är mer greninriktad.

Mer om vilka grupper och tider som gäller finns under Tider - översikt i menyn till vänster. Det finns också lite mer information för varje träingsgrupp.