Funktionärsinformation om våra arrangemang

Följande arrangemang genomför friidrottssektionen under 2023, som sektion, tillsammans med övriga sektioner i IKHP eller tillsammans med övriga föreningar i Jönköpings Friidrottskrets. För samtliga krävs funktionärsinsatser från våra medlemmar.

Arrangemang Datum 2024 Funktionärsuppgifter (huvuduppgifter) Funktionärsbehov
Varvetmilen 1 april Markera upp banan, nummerlappsutdelning, efteranmälan, flaggvakter, vätskestation, servering ca 35 st
Junespelen 4 maj Speaker, starter, sekretariat, servering, eltidtagning, grenledare, grenfunktionärer, prisutdelning ca 70 (för- och eftermiddagspass)
Vårruset 15 maj Flaggvakter ca 30 st
Knatteknatet 29 maj Sätta upp arenan, nummerlappsutdelning, efteranmälan, speaker, medaljutdelning, servering, städning av arenan ca 45
John Bauer Trail Run 6 okt Markera upp banan, nummerlappsutdelning, efteranmälan, tidtagning, flaggvakter, vätskestationer, servering/grill, prisutdelning

ca 50

SM i terränglöpning 26-27 okt Markera upp banan, nummerlappsutdelnig, tidtagning, banvakter, servering/grill mm ca 100 (två dagar)

Utöver ovanstående arrangemang så genomför vi även lokala Kretsmästerskap i friidrott vid olika tidpunkter på året då det som regel behövs ett antal funktionärer.

För Knatteknatet och John Bauer Trail Run kommer det finnas funktionärsbehov dagen före själva tävlingarna.