Laguttagning stafetter

 

UK-gruppen

Huvudansvar för laguttagningen har dam-UK respektive herr-UK. De bildar en grupp med ytterligare 1-2 personer där alla hjälps åt för att kunna erbjuda en bra och rättvis laguttagning. Dam-UK och herr-UK har fortlöpande kontakt med dam- respektive herrlöpare. Det ligger ett stort ansvar på respektive löpare i IKHP Elit att själv ta kontakt med aktuell UK vid frågor inför laguttagningar eller vid behov av att prata om sin egen form och specifika funderingar.

Ramar för laguttagning

Ambitionen är att laguttagningar presenteras senast söndagen innan aktuell stafett. Undantag är t ex SM-sprintstafett där laguttagning kan ske kvällen innan för att även ta hänsyn till individuella resultat från SM-sprint medan laguttagning till Jukola/Venla och 25-manna ofta kan ske lite tidigare av logistiska skäl. I den mån sträckor blir klara tidigare kan enskilda löpare komma att informeras. Publicering av lagen sker genom individuell kontakt med berörda löpare för SM, Tiomila och Jukola/Venla medan laguttagning till övriga stafetter kommuniceras via klubbens hemsida och email/sociala medier.

Uttagningskriterier

Laguttagning till stafetter sker utifrån den samlade bilden inför varje stafett och inte utifrån enskilda lopp. De uttagningsgrundande tävlingar som presenteras i nedanstående tabell ska ses som tillfällen som blir extra viktiga i laguttagningsprocessen men många andra faktorer vägs in. I huvudsak beaktas resultat från stafetter, individuella tävlingar, testlopp och träningar från innevarande och föregående år. Stafetterna prioriteras enligt tabellen. Självklart är det roligare ju fler som är med på varje stafett men om en löpare inte kan vara med på alla stafetter önskar UK-gruppen att löparna i första hand prioriterar stafetter märkta Prio1 osv.

Stafett med prioritering Uttagningsgrundande tävlingar och tävlingar

Prio3 Måsenstafetten 24/3

Stafetter och ind. värdetävlingar 2023.
Prio2 Göingestafetten 31/3 Stafetter och ind. värdetävlingar 2023 och 2024.
Prio3 Kolmårdskavlen 7/4 Stafetter och ind. värdetävlingar 2023 och 2024.
Prio2 Stigtomtakavlen 13-14/4 Stafetter och ind. värdetävlingar 2023 och 2024.
Prio1 Tiomila 4-5/5 Stafetter och ind. värdetävlingar 2023 och 2024. SM-Natt och Stigtomtakavlen 2024.
Prio2 Örebrostafetten 12/5 Stafetter och ind. värdetävlingar 2023 och 2024.
Prio3 DM-Sprintstafett 1/6 Stafetter, sprintstafetter och sprintar 2023 och 2024.
Prio1 Jukola/Venla 15-16/6 Stafetter och ind. värdetävlingar 2023 och 2024. Jukola/Venla-testlopp 2024?
Prio2 SM-Sprintstafett 30/6 Stafetter, sprintstafetter och sprintar 2023 och 2024.
Prio3 Tjoget 6-7/7 Stafetter och ind. värdetävlingar 2024.
Prio2 Ungdomens 10mila 2-3/8 Stafetter och ind. värdetävlingar 2024.
Prio2 DM-Stafett 25/8 Stafetter och ind. värdetävlingar 2024.
Prio1 SM-stafett 8/9 Stafetter och ind. värdetävlingar 2024. SM-Lång 2024.
Prio1 25manna 12/10 Stafetter och ind. värdetävlingar 2024.