Ungdomskommittén

Ungdomskommittén 2023 består av följande funktioner/ personer:

 • Ordförande: rullande
 • Representant i OL-sektionen: Peter Tudén
 • Ekonomi: Helena Sandahl
 • UK: löpande
 • Tävling: Daniel Gustafsson
 • Läger: löpande
 • Träning:  Stefan Sandahl
 • Rekrytering/nybörjare: Åsa Eskilsson
 • Ledarutveckling/Utbildning: Lars Svensson
 • Representant i SmOF: Åsa Eskilsson
 • LOK-stöd/Närvaro: Peter Jacobsson
 • Administration/mail: Åsa Eskilsson
 • Ungdomsledare: Peter Jacobsson, Anders Olsson, Anna Hertin, Daniel Gustafsson, Peter Tudén, Helena Sandahl, Åsa Eskilsson, Stefan Sandahl

Kontaktuppgifter IKHP ungdom: ikhp.orientering.ungdom@gmail.com