Bonnarundan

Den mest klassiska av alla träningstävlingar är Bonnarundan med utgångspunkt från IKHP-stugan. En vanligt förekommande träningsrunda under året men kanske främst under vinterhalvåret. Loppet har gått på samma sträckning sedan början 198x. Sträckan är 8 km och skiljer sig något från Orienteringssektionens testrunda.

Bästa tider (PDF)

Resultat 2024 (HTML) (PDF)
Resultat 2023 (HTML) (PDF)
Resultat 2022(HTML) (PDF)
Resultat 2020 (HTML) (PDF)
Resultat 2019 (PDF)
Resultat 2018 (PDF)
Resultat 2017 (PDF)
Resultat 2016 (PDF)
Resultat 2015 (PDF)
Resultat 2014 (PDF)
Resultat 2013 (PDF)
Resultat 2012 (PDF)
Resultat 2011 (PDF)
Resultat 2010 (PDF)
Resultat 2009 (PDF)
Resultat 2008 (PDF)
Resultat 2007 (PDF)