Historik

Här nedan följer en kort men intressant historiebeskrivning av IKHP från bildandet 1929 fram till nu.

IKHP Historik