IKHP Energisparar

  • 16 nov 2022
  • Styrelse

IKHP kommer under höst och vinter att försöka effektivisera och spara in på föreningens energiförbrukningen med ett antal åtgärder.

Elljusspåret kommer släckas kl. 20.

Ventilation i motionsbyggnad begränsas till kl.12-20 under vardagar och kl.12-17 under helger. 

Under året har man även förbättrat isoleringen och bytt till mer energisnåla fönster i motionsbyggnaden.

Bastun kommer förvärmas till ca 60 grader från kl.12 samtliga dagar och stängs av kl.20 under vardagar och kl.17 på helger.

Huvudstyrelsen har också beslutat att avvakta med snötillverkningen under kommande vintersäsong.

Bakom beslutet ligger förutom energibesparing främst begränsningar i bemanning samt de ekonomiska riskerna med de höga elpriserna.

Vi håller däremot tummarna för att vi ska få mycket natursnö och fina skidspår ändå!