O-ringen 2025

  • 12 maj 2023
  • Orientering

image: O-ringen 2025

Här kommer en sammanfattning från mötet 9 maj om O-ringen 2025 gällande bemanning.

Bemanningen av funktionärer till O-ringen gällde just nu vissa områden och poster, se bifogad fil och detta ska vara inne senast den 31 maj. Sen kommer O-ringen och projektledaren Måns Lennermo fördela ansvarsområdena. Detta är för att man ska ha möjlighet att kolla extra på sitt ansvarsområde under O-ringen i Åre.

På mötet beslutades det att IKHP:s önskemål är att ta hela områden och bemanna med ansvarig och funktionärer.

Klubben ska även ta några banläggarposter.

Klubben anmälde att ansvara för följande områden inkl. personer på dess huvudposter;

  • MtbO – Ansvarig Kristian Palm och Mikael Gustafsson
  • PreO  - Ansvarig Christian Tingström
  • Träningsrace och träning – Ansvarig Bengt Öhlund

Sedan har vi även sen tidigare anmält personer på andra enskilda poster.

En kritisk post som måste tillsättas till 31 maj är rollen som Funktionärsansvarig för IKHP.

För att komma vidare kommer OL-sektionen och arrangemangsgruppen att titta mer ingående på vilka områden vi önskar bemanna.

Vill du ha mer information eller anmäla ditt intresse för att ta någon ansvarspost meddela OL-sektionen via mail orientering@ikhp.se.  Detta vill vi ha senast 21 maj för att vi ska kunna ta det vidare i OL-sektionen och sammanställa vårt intresse.

Framåt kommer vi kontinuerligt ha informationsmöten, mailutskick samt info via hemsidan för att sätta IKHP:s organisation och bemanning inför O-ringen 2025.

/OL-sektionen gm Matti Envall