Arrangemangsgruppen IKHP

 • 2 jul 2023
 • Orientering

Visste du om att IKHP orientering har skapat en arrangemangsgrupp för att planera arrangemang och hjälpa till med genomförandet av arrangemang?

Som en av de större orienteringsklubbarna i närområdet behöver vi göra vad vi kan för att främja orienteringen både i Småland och nationellt. Dock är allt beroende av ideella krafter inom klubben.

Målen som gruppen arbetar mot är:

 • Skapa en organisation där flera medlemmar kan ansvara för tyngre och lättare oråden vid ett arrangemang
 • Utöka vår kompetens med fler banläggare med banläggarkort 1 och 2
 • Sprida erfarenhet och ”know how” inom klubben
 • Sprida arbetsbördan så att alla moment känns hanterbara och roliga

Hur når vi dessa mål?

Tanken är att det ska finns så pass många personer som kan ansvara/delta i de olika positionerna vid ett arrangemang. Därför skulle vi vilja att ni alla funderar på vad ni tror att ni skulle tyck vore roligt att arbeta med. Sätt upp ett eller flera områden i listen nedan. Vi vill att alla aktiva medlemmar väljer minst ett område.  Ingen insats är för liten och var inte rädd för att det blir för mycket arbete – tanken med detta är att det ska bli hanterbara insatser som växlar mellan flera personer.

Här (Länk till google formulär)  finns en länk där du kan välja det område du brinner mest för och även ange ett andra och tredje område. Det är inte meningen att du automatisk blir ansvarig bara för att du anmäler dig, men tanken är att veta vad du vill göra.

Utbildningar 2023 2024

 • Banläggningsutbildning planeras under hösten håll ögonen öppna
 • Utbildning i Meos för vanliga tävlingar 2 tillfällen 24 oktober och 7 november 2023
 • Utbildning i OLA (som kommer att användas på oringen) under våren och hösten 2024

Arrangemang 2023:

 • Närtävling  6 jul 2024
 • Natt DM september 23 Sep2023

Arrangemang 2024

 • Pöldercup avslutning 27-28 Sep 2024

Arrangemang 2025

 • O-ringen 2025. Just nu håller O-ringen-organisation på att forma arbetet – IKHP har ansökt att ta hand om vissa moment, tex MtbO, Pre-O, ett antal starter, banläggning, elitsprint, ungdomsstafett och arena. En separat enkät kommer om det inom någon dag.