Vårruset investerar en halv miljon kronor till förmån för Tjejzonen

  • 2 apr 2024
  • Huvudnyhet

image: Vårruset investerar en halv miljon kronor till förmån för Tjejzonen

Pressmeddelande 2024-01-17

Den 15/5 arrangeras Vårruset i Jönköping. Med uppmaningen “Spring för alla tjejer” vill Vårruset
tillsammans med Tjejzonen ändra på att nästan var 4:e tjej mellan 16-29 år lider av psykisk ohälsa.
Tjejzonen är Sveriges största stödorganisation för tjejer mellan 10 och 25 år och initiativet syftar till
att öka den psykiska och fysiska hälsan hos unga tjejer. I samband med årets Vårruset-turné
kommer 500.000 kr att doneras till Tjejzonens verksamhet samt aktiviteter som gör att fler tjejer
kan få stöd.

Vårruset är Sveriges största motionsturné för tjejer och finns på 20 orter runt om i landet. Sedan
starten 1989 har Vårruset spelat en central och betydelsefull roll i främjandet av fysisk aktivitet för
folkhälsan bland tjejer. Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten (nationella folkhälsoenkäten 2022)
har 23 % av tjejer 16-29 år svåra problem med oro, ängslan eller ångest. Det vill Vårruset ändra på
genom ett nytt initiativ tillsammans med Tjejzonen med uppmaningen ”Spring för alla tjejer”.
- Vi kan inte bara sitta still och låta det här hända, vi riskerar att tappa en hel generation av unga
tjejer som inte mår bra. Vi vet dessutom att rörelse och träning påverkar den psykiska hälsan
positivt. Vårruset vill göra något åt det här problemet och idag lanserar vi därför Vårruset-
initiativet, ett initiativ som årligen kommer att donera pengar till organisationer som stöttar
kvinnors hälsa. Tillsammans med Vårrusets deltagare så ska vi se till att donationen blir så stor
som det bara är möjligt. Alla kan göra något och vi ska springa för alla tjejer, säger Louise
Fredriksson, projektledare på Vårruset.  
Genom initiativet donerar Vårruset 500.000 kr till Tjejzonens verksamhet samt aktiviteter som
främjar tjejers psykiska och fysiska hälsa. En av satsningarna är att arrangera fysiska tjejzoner på de
20 orter i Sverige där loppet går av stapeln i form av löparträffar.     
- Vi träffar tusentals tjejer i våra stödchattar varje år. Samtalen kan handla om ångest, oro,
depression, ätstörningar, självskadebeteende, sexualiserat våld, suicid eller vilken som helst av
alla de 100-tals anledningar som finns till att unga tjejer inte mår bra. Tack vare det viktiga
bidrag vi nu får från Vårruset har vi möjlighet att nå ut till ännu fler. Det behövs! Säger Eva
Glückman, Generalsekreterare på Tjejzonen.
Vårruset är ett lopp där alla får plats oavsett träningsbakgrund eller ambitionsnivå och präglas av en
stark gemenskap och rörelseglädje. Även Vårruset-deltagare kommer att kunna donera pengar till
Tjejzonen i samband med anmälan och ute på loppet på respektive ort. Den 15/5 arrangeras Vårruset
i Jönköping.

Presskontakt Vårruset:
Amanda Bjursten, 0708-37 14 30, amanda@hakanson-united.se